ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Asianajotoimisto Snellman Uotila Åkerlund Oy:n yhteystiedot:

Asianajotoimisto Snellman Uotila Åkerlund Oy
Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki
info(a)snellmanlex.fi
puh. (09) 5868440, fax (09) 58684420
www.snellmanlex.fi

Asianajotoimisto Snellman Uotila Åkerlund Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Snellman Uotila Åkerlund Oy:n Y-tunnus on 0882855-8 ja arvonlisäverotunniste on FI08828558

Asianajotoimisto Snellman Uotila Åkerlund Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä “asianajaja” – ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Snellman Uotila Åkerlund Oy:n asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info(a)asianajajaliitto.fi

Suomen asianajajaliitossa on tarjolla myös mahdollisia palkkioriitoihin vaihtoehtoinen riidanratksisumenettely.

Asianajotoimisto Snellman Uotila Åkerlund Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Osoite: 00017 FENNIA
Y-tunnus: 0196826-7
Puh.: 010 5031
www.fennia.fi