ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Asianajotoimisto Snellmanlex Oy:n yhteystiedot:

Asianajotoimisto Snellmanlex Oy
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki
info(a)snellmanlex.fi
puh. (09) 5868440
www.snellmanlex.fi

Asianajotoimisto Snellmanlex Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Snellmanlex Oy:n Y-tunnus on 0882855-8 ja arvonlisäverotunniste on FI08828558

Asianajotoimisto Snellmanlex Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä “asianajaja” – ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Snellmanlex Oy:n asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info(a)asianajajaliitto.fi

Suomen asianajajaliitossa on tarjolla myös mahdollisiin palkkioriitoihin vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely.

Asianajotoimisto Snellmanlex Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Osoite: 00017 FENNIA
Y-tunnus: 0196826-7
Puh.: 010 5031
www.fennia.fi