Kiinteistöt ja asuminen

Asumiseen liittyy monia ongelmatilanteita, joissa tarvitaan juridista erityisasiantuntemusta. Toimistomme tarjoaa laajan asiantuntemuksen mm. kiinteistö- ja asuntokauppaa sekä vuokrasuhteita koskevissa asioissa, kiinteistö- tai asuntoyhtiön perustamisessa sekä niihin liittyvissä konfliktitilanteissa.

Nykyisessä rakennuskannassa olevat rakennusvirheet ja niiden seuraukset ilmenevät usein vasta vuosia rakennuksen valmistumisen jälkeen. Tyypillinen tällainen tilanne on rakennuksen kosteusvaurio, joka rakennusvirheen seurauksena kehittyy vähitellen ja ilmenee vasta paljon myöhemmin. Olemme hoitaneet useita toimeksiantoja liittyen kosteusvaurioihin ja muihin rakennusvirheiden aiheuttamiin oikeudellisiin ongelmiin.

Kiinteistöoikeuden alalla olemme konsultoineet asiakkaitamme myös mm. rakennuslupien ja poikkeamispäätösten haku- ja valitusmenettelyissä sekä kiinteistöjen kirjaamisasioihin ja rasitteisiin liittyvissä toimeksiannoissa.