Hinnasto

Toimistossamme noudatetaan pääasiassa aikaveloitusta, tuntiveloituksen ollessa toimeksiannosta riippuen 195 – 230 euroa (alv 0 %) eli 241,80 – 285,20 euroa (alv. 24 %).

Tuntihintaa korottavia tekijöitä ovat toimeksiannon hoitaminen tavanomaisen työajan ulkopuolella, poikkeuksellinen kiire, erityisasiantuntemuksen tai -kokemuksen tarve tai tehtävän erityinen merkitys (intressi).

Jos tehtävä käsittää tarkasti määriteltävissä olevan kokonaisuuden, palkkio voidaan erikseen sopia myös kiinteähintaiseksi. Toimeksiannosta annettua hinta-arviota ei pidetä sitovana hinta-arviona, ellei hinta arviota ole annettu kirjallisesti ja sitovaksi hinta-arvioksi ilmoitettuna.

Toimeksiannosta aiheutuneet suorat kulut veloitetaan asiakkaalta kulujen määräisinä. Toimiston yleiskuluja ei lisätä palkkion päälle.

Mahdollisessa oikeusturva-asiassa laskutetaan palkkio ja kulut myös siltä osin, kun vakuutusyhtiö ei palkkioita tai kuluja korvaa, tai vakuutusmäärä ylittyy.

Tarkempia tietoja hinnoittelusta on toimistossamme saatavilla olevasta hinnastosta.