Hinnasto

Toimistossamme noudatetaan pääasiassa aikaveloitusta, tuntiveloituksen ollessa toimeksiannosta riippuen 195–225 euroa (alv 0 %) eli 241,80–279 euroa (alv. 24 %).

Tuntihintaa korottavia tekijöitä ovat toimeksiannon hoitaminen tavanomaisen työajan ulkopuolella, poikkeuksellinen kiire, erityisasiantuntemuksen tai –kokemuksen tarve tai tehtävän erityinen merkitys (intressi).

Jos tehtävä käsittää tarkasti määriteltävissä olevan kokonaisuuden, palkkio voidaan erikseen sopia myös kiinteähintaiseksi. Toimeksiannosta annettua hinta-arviota ei pidetä sitovana hinta-arviona, ellei hinta arviota ole annettu kirjallisesti ja sitovaksi hinta-arvioksi ilmoitettuna.

Toimeksiannosta aiheutuneet suorat kulut veloitetaan asiakkaalta kulujen määräisinä. Toimiston yleiskuluja ei lisätä palkkion päälle.

Mahdollisessa oikeusturva-asiassa laskutetaan palkkio ja kulut myös siltä osin, kun vakuutusyhtiö ei palkkioita tai kuluja korvaa, tai vakuutusmäärä ylittyy.

Tarkempia tietoja hinnoittelusta on toimistossamme saatavilla olevasta hinnastosta.