Oikeudenkäynnit

Edustamme asiakkaitamme riita- ja rikosasioiden valmistelussa sekä oikeudenkäynnissä. Toimimme myös asiamiehenä hallinnollisissa riita-asioissa niin yleisessä tuomioistuimissa kuin eri viranomaisissakin

Sovittelu / sovintomenettely

Pyrimme aina selvittämään asiakkaan mahdollisuudet sopia riita-asiaa. Avustamme asiakkaitamme tuomioistuimen sovintomenettelyssä, teemme lisäksi myös sopimuksia yksityisesti riita-asioissa sovintomenettelyn ulkopuolella.

Riitojen ratkaisu tuomioistuimessa

Riitojen ratkaiseminen tuomioistuimessa on kuitenkin yleensä viimeinen keino lukkiutuneen neuvottelutilanteen ratkaisemiseksi. Olemmekin olleet avustamassa lukuisissa neuvottelutilanteissa, jossa yleensä pystytään saamaan aikaan tarkoituksenmukaisia ja molempia osapuolia hyödyttäviä neuvotteluratkaisuja. On kuitenkin tilanteita Joissa ratkaisu ei neuvottelemalla ole saavutettavissa. Tällöin ajamme asiakkaamme etua tehokkaasti tuomioistuimessa, tuomioistuinprosessi on meille tuttu ja voimme tarjota asiakkaille asiantuntevaa apua oikeudenkäyntimenettelyssä.