Konkurssi ja yrityssaneeraus

Yritysten ja yksityishenkilöiden maksuhäiriöt muodostavat ison ongelmakentän juridiikassa. Yrityksen ajautuessa konkurssiin kuuluu konkurssipesän pesänhoitajan toimiin mm. yrityksen sopimussuhteiden selvittäminen, omaisuuden realisointi tai joissain tilanteissa liiketoiminnan jatkaminen sekä mahdollisten yhtiön varoihin kohdistuneiden väärinkäytösten selvittäminen. Meillä on usean vuoden kokemus konkurssipesien hoidosta sekä tarvittava organisaatio konkurssipesiin liittyvistä käytännön asioista huolehtimiseksi.

Yrityksen maksuhäiriötilanteessa voi vaihtoehtona konkurssille tulla kyseeseen yrityssaneerausmenettely, jossa yrityksen toimintaedellytyksiä parannetaan sen liiketoiminnan jatkamisen mahdollistamiseksi ja samalla velkojat saavat maksun suuremmalle osalle saataviaan kuin konkurssimenettelyssä. Yrityssaneerausmenettelyssä velkojien etua valvomaan määrätään selvittäjä, joka myös laatii ehdotuksen yrityksen saneerausohjelmaksi. Toimistollamme on kokemusta sekä yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän tehtävistä että yritysten konsultoinnista maksuvaikeustilanteissa.