Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely

Edustamme asiakkaitamme riita- ja rikosasioiden valmistelussa sekä oikeudenkäynnissä. Toimimme myös asiamiehenä välimiesmenettelyissä sekä hallinnollisissa riita-asioissa niin yleisessä tuomioistuimissa kuin eri viranomaisissakin.

Riitojen ratkaiseminen tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä on kuitenkin yleensä viimeinen keino lukkiutuneen neuvottelutilanteen ratkaisemiseksi. Olemmekin olleet avustamassa lukuisissa neuvottelutilanteissa, jossa yleensä pystytään saamaan aikaan tarkoituksenmukaisia ja molempia osapuolia hyödyttäviä neuvotteluratkaisuja. On kuitenkin tilanteita, joissa ratkaisu ei neuvottelemalla ole saavutettavissa. Emme tällöin epäröi ajaa asiakkaamme etua tehokkaasti tuomioistuimessa.