Sopimusoikeus

Sopimukset ovat kaiken liiketoiminnan ja vaihdannan perusta. Sopimuksilla hallitaan lisäksi mitä erilaisimpia oikeudellisia ilmiöitä, minkä vuoksi sopimusoikeus ulottaa vaikutuksensa lähes kaikille oikeudenaloille. Sopimusvapaus ja sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme kulmakivistä.

Toimistollamme on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kaikentyyppisten liike-elämän sopimusten laadinnasta ja arvioinnista sekä sopimusneuvotteluista. Asiantuntijamme avustavat teitä mm. seuraaviin sopimuksiin liittyen:

 • kauppakirjat (kiinteä ja irtain omaisuus)
 • lisenssi- ja muut käyttöoikeussopimukset
 • muut immateriaalioikeuksia (IPR) koskevat sopimukset
 • yhteistyösopimukset
 • jälleenmyyntisopimukset
 • alihankintasopimukset
 • palvelusopimukset
 • osakassopimukset
 • rahoitussopimukset
 • vakuusjärjestelyt
 • salassapitosopimukset (NDA)
 • aie- ja esisopimukset (MOU, LOI)
 • työsopimukset ja johtajasopimukset