IT-oikeus, immateriaalioikeus (IPR) ja lisensiointi

Luovan työn tulosten, kuten esim. digitaalisten tuotteiden kohdalla on hieman harhaanjohtavaa puhua klassiseen tyyliin omistamisesta. Täsmällisempää onkin puhua näitä tuotteita suojaavista oikeuksista, immateriaalioikeuksista tai aineettomista oikeuksista. Englanninkielessä näihin oikeuksiin viitataan termillä “intellectual property rights”, josta on vakiintunut käyttöön kirjainyhdistelmä IPR.

Immateriaalioikeuksiin voidaan lukea mm. tekijänoikeus, patentti ja tavaramerkki. Näistä ensin mainittu on yleisin ja käytännön kannalta usein myös merkittävin immateriaalioikeus. Tekijänoikeus suojaa yleisesti kaikkea luovan työn tulosta. Perinteisten luovan työn tulosten, esimerkiksi kirjojen, maalausten ja elokuvien ohella tekijänoikeus suojaa myös tietokoneohjelmistoja ja esimerkiksi kirjojen digitalisoituja versioita. Patentti on nostamassa päätään monissa maissa ohjelmistojen suojamuotona ja myös Euroopan Unionissa on käynnissä hanke patentoinnin edellytysten löyhentämiseksi. Myös muut oikeudet, kuten tavaramerkit, toiminimet, mallioikeus ja domain-nimet soveltuvat tiettyjen aineettomien oikeuksien suojaamiseen.

Immateriaalioikeuksista puhuttaessa on tärkeää ymmärtää mitä suojataan ja kuinka laajalti. Suoja on tuskin koskaan absoluuttinen, eikä yksi suojamuoto useinkaan riitä tuotteen kaikkien ominaisuuksien suojaksi.

Digitaalisten tuotteiden tärkein hyödyntämistapa on niitä koskevien käyttöoikeuksien eli lisenssien myöntäminen. Onnistunut lisensointi edellyttää tuotteita suojaavien oikeuksien kattavaa tuntemusta, lisenssien tarkoituksenmukaista myöntämistä sekä tehokkaan hinnoittelurakenteen soveltamista.

Meillä on runsaasti kokemusta erilaisten digitaalisten hyödykkeiden lisensoinnista ja jakelusta. Toimimme asiakkaidemme yhteistyökumppanina erilaisten lisensointi- ja hinnoittelumekanismien luonnissa sekä sopivien jakelukanavien käyttöönotossa. Taitomme ja kokemuksemme avulla voimme yhdessä asiakkaan kanssa luoda heille heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvia ja ennen kaikkea taloudellisesti tuottavia ratkaisuja.